Erkenning, garantie, AV

AquaHeat Installatie beschikt over een erkenning door de SEI (Stichting Erkende Installatiebedrijven) en is aangesloten bij Uneto-VNI.

SEI

In het erkenningenregister van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

Uneto-VNI – garantie

Als u voor een Uneto-VNI installatiebedrijf kiest, kiest u voor zekerheid. De aangesloten bedrijven zijn verplicht overeenkomsten te sluiten die voldoen aan de voorwaarden die Uneto-VNI heeft opgesteld. Hierdoor bent u verzekerd van garantie op het werk en de installaties.

Mocht u een geschil hebben over de uitgevoerde werkzaamheden, dan kunt u dat geschil voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie van Uneto-VNI. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen. Voor alle bedrijven gelden tenslotte de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC), die u hier kunt downloden. De Algemene Leveringsvoorwaarden voor aannemers vindt u hier.